Kontorsstädning - från 599 kr/tim+moms

Kort beskrivning av vad som ingår i kontorsstädning:

Samtliga rum
    * Dammtorkning av samtliga ytor
    * Dammsugning av mattor
    * Golvet moppas
    * Tömning av papperskorgar

Lunchrum
    * Dammtorkning av samtliga ytor
    * Diskhantering
    * Golvet moppas
    * Tömning av papperskorgar

Toaletter
    * Avtorkning av väggar
    * Rengöring av sanitär inredning
    * Putsning av speglar
    * Påfyllning av material
    * Golvet moppas
    * Tömning av papperskorgar

Välstädade arbetsplatser som t.ex. kontor ger
    * Förhindrad spridning av sjukdomar och allergier
    * Minskad risk för olyckor
    * Ökad trivsel